top of page

MALÁ LETNÍ ŠKOLA PROBĚHNE TENTOKRÁT V RÁMCI PROJEKTU ANDROMEDIA


Datum konání: 30. 5. – 5. 6. 2021.

Malá letní škola je týdenní kurz pro studenty vysokých škol organizovaný v rámci světového romského festivalu Khamoro. Letošní kurz nese název " Romská hudba a hudební kritika " a je provázaný s projektem AndroMedia, jehož hlavním cílem je podpořit kritické hodnocení romkého umění.

V dopoledních přednáškách se studenti seznámí s hlavními oblastmi, ve kterých se Romové podíleli na tvorbě osobitých hudebních stylů a především s hudbou Romů ve střední Evropě. Kromě toho budou v kontextu romské hudby diskutována témata hudební reprezentace a hudby ve vazbě na sociální paměť. Odpoledne se uskuteční workshopy o hudební kritice a večer se studenti budou moci zúčastnit festivalových koncertů.

Podklady k výuce budou studentům k dispozici online.

Malá letní škola 2021 proběhne v partnerství s fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy pod vedením etnomuzikoložky Doc. PhDr. Zuzany Jurkové, Ph.D., se kterou již několik let úspěšně spolupracujeme.

Není namále zmínit, že minulý rok byla vydána publikace Music – Memory – Minorities (http://www.slovo21.cz/aktuality/841-music-memory-minorities), jejíž iniciátorkou a autorkou je právě Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Veronikou Seidlovou, Ph.D. Je zde obsaženo šest velkých tematických celků od různých autorů, které velmi zajímavě pojednávají o hudebním vzpomínání Romů a Židů.

Annotation in English:

Romani music and music criticism - Date: May 30 to June 5, 2021. One-week course organized in the framework of the Khamoro World Festival, intended for university students.

In the morning lectures, the students become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles and primarily with music of the Roma in Central Europe. Moreover, the topics of music representation, and music in connections to social memory will be discussed within the context of music(s) of the Roma. Two workshops on music criticism will be held in the afternoons. In the evenings, students will attend festival concerts.

Study materials are available on-line for students.

Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura.5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page